Weigeren van mediation kan leiden tot loonstopzetting

Weigeren van mediation kan leiden tot loonstopzetting

Het weigeren mee te werken aan een mediationtraject, aanbevolen door de bedrijfsarts, leidt tot het niet nakomen van de re-intergratieverplichtingen van de werknemer. Een werkgever kan er in dat geval voor kiezen om het loon stop te zetten, totdat de werknemer zijn verplichtingen nakomt.

Bron: clairfort.nl
Lees het volledige artikel via clairfort.nl