vFAS onderzoek: steeds minder echtscheidingen voor de rechter, vaker gekozen voor mediation

De vFAS liet het onderzoek uitvoeren in het kader van de Dag van de Scheiding, op vrijdag 11 september. Tien jaar geleden werd de eerste Dag van de Scheiding gehouden. De jubileumeditie van 2020 vormde de reden voor de vFAS om terug te blikken en vooruit te kijken door middel van het onderzoek.

Uit de enquête, die in juli werd gehouden door Kantar onder scheidende stellen, blijkt onder meer dat ‘exen’ minder vaak voor de rechter staan bij een scheiding dan voorheen. De afgelopen twee jaar moest de rechter in slechts zes procent van de echtscheidingen uitspraak doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. Liefst 41 procent van de scheidende echtparen kiest vandaag de dag voor begeleiding bij een mediator.

Lees het volledige artikel op advocatie.nl

Weigeren van mediation kan leiden tot loonstopzetting

Weigeren van mediation kan leiden tot loonstopzetting

Het weigeren mee te werken aan een mediationtraject, aanbevolen door de bedrijfsarts, leidt tot het niet nakomen van de re-intergratieverplichtingen van de werknemer. Een werkgever kan er in dat geval voor kiezen om het loon stop te zetten, totdat de werknemer zijn verplichtingen nakomt.

Bron: clairfort.nl
Lees het volledige artikel via clairfort.nl

LIBRA gaat samenwerken met QuickMediator

Met ingang van 1 maart 2020 gaat LIBRA Mediation & Coaching samenwerken met QuickMediator Nederland BV. Door deze samenwerking worden wij onderdeel van een organisatie waarbinnen alle mogelijke disciplines, zoals juristen, notarissen, verzekeringsdeskundigen etc., beschikbaar zijn. Daarmee bestaat onze mediation dienst niet uitsluitend uit bemiddelen maar zal het volledige traject worden geregeld, inclusief het vastleggen van eventueel een convenant, vaststellingsovereenkomst etc. en wordt het tevens voor u aangeleverd bij een notaris.

Mediation en procesbegeleiding in kwesties met de overheid over de leefomgeving

De relatie tussen gemeenten (of andere overheden) enerzijds en burgers en andere initiatiefnemers van bouwplannen anderzijds (particulieren, woningbouwverenigingen, bouwondernemers en ontwikkelaars), is er een van wederzijdse afhankelijkheid. Belangen van partijen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onafhankelijke en gekwalificeerde mediator is vaak meer dan welkom. Vooral met het oog op een efficiënt proces, of om een bestaand conflict op te lossen. Ik heb ervaring op het gebied van ontwikkeling en participatie.