LIBRA gaat samenwerken met QuickMediator

Met ingang van 1 maart 2020 gaat LIBRA Mediation & Coaching samenwerken met QuickMediator Nederland BV. Door deze samenwerking worden wij onderdeel van een organisatie waarbinnen alle mogelijke disciplines, zoals juristen, notarissen, verzekeringsdeskundigen etc., beschikbaar zijn. Daarmee bestaat onze mediation dienst niet uitsluitend uit bemiddelen maar zal het volledige traject worden geregeld, inclusief het vastleggen van eventueel een convenant, vaststellingsovereenkomst etc. en wordt het tevens voor u aangeleverd bij een notaris.

Mediation en procesbegeleiding in kwesties met de overheid over de leefomgeving

De relatie tussen gemeenten (of andere overheden) enerzijds en burgers en andere initiatiefnemers van bouwplannen anderzijds (particulieren, woningbouwverenigingen, bouwondernemers en ontwikkelaars), is er een van wederzijdse afhankelijkheid. Belangen van partijen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onafhankelijke en gekwalificeerde mediator is vaak meer dan welkom. Vooral met het oog op een efficiënt proces, of om een bestaand conflict op te lossen. Ik heb ervaring op het gebied van ontwikkeling en participatie.