Wat is een echtscheidingsmediator?

Een echtscheidingsmediator is een onafhankelijke derde persoon die scheidende partners de benodigde ondersteuning biedt bij het doorlopen van het echtscheidingstraject. Deze mediator levert door middel van ondersteuning en advies een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming die van belang is om een huwelijk te ontbinden. Daarnaast heeft een echtscheidingsmediator een begeleidende rol bij het doorlopen van de juridische stappen die doorlopen moeten worden bij een echtscheiding.

De rol van een mediator in een echtscheidingstraject

Mediation is een zeer toegankelijke vorm van het doorlopen van een echtscheidingstraject. De achterliggende gedachte van echtscheidingsmediation is dat de ex-partners samen in gesprek gaan om onderling afspraken te maken die van belang zijn bij het vormgeven van  rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten in vorm van het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan. Een echtscheidingsmediator zal bij deze gesprekken aansluiten als derde gesprekspartner.

De rol van een mediator in een echtscheidingstraject heeft uiteraard een neutraal karakter. Dit is van het grootste belang aangezien beide partners gebruik maken van de ondersteuning van deze expert. Een echtscheidingsmediator mag in géén geval zijn of haar mening geven of een oordeel uitspreken om enige beïnvloeding van de besluitvorming te voorkomen. Als scheidende partners kiezen voor echtscheidingsmediation maken zij bewust de keuze om samen het traject te doorlopen en staan zij niet recht tegenover elkaar zoals wel het geval is als zij zouden kiezen om gebruik te maken van de diensten van een individuele echtscheidingsadvocaat. Dit is de reden dat een mediators zich vooral bezig zal houden met het bieden van een persoonlijke begeleiding bij het traject. Uiteraard zal deze persoon wel ingrijpen als hij of zij ziet dat de gesprekken tussen de ex-partners dreigen vast te lopen.