LIBRA Interim management


Interim-management kent veel varianten, maar als er beweging moet komen in een afdeling of team, gaan wij de uitdaging graag aan. De juiste begeleiding en het geven van een heldere richting is vaak genoeg om mensen te laten excelleren. 

Hoe krijg je een organisatieverandering, vanuit een gedegen theoretisch kader, gerealiseerd?

LIBRA Interim & Change Management

Met een coachende en stimulerende aanpak komen we samen met de medewerkers tot resultaten, die voor iedereen binnen de organisatie bruikbaar, duurzaam en werkbaar zijn. Vaak zijn er al veel beschikbare ideeën of uitgewerkte plannen aanwezig binnen een organisatie. Door hier een consistente richting aan te geven en ze te verbinden aan de ontwikkelingen van de organisatie, zijn oplossingen vaak binnen handbereik. Kortom, een duidelijke, pragmatische en nuchtere aanpak.

Echte resultaten bereik je uitsluitend door alle betrokkenen serieus te nemen, verantwoordelijkheid te geven en ook te laten nemen. We hanteren een projectmatige (stap-voor-stap) aanpak; na elke stap wordt de volgende stap vorm gegeven. Middels een persoonlijke people management aanpak koersen we aan op een gezonde organisatie met blije medewerkers.

Neem contact met ons op.