Voorkom een vechtscheiding middels mediation

Een echtscheiding is zeker geen pretje, maar soms kan het uitlopen tot een ware vechtscheiding. Dit is iets dat eigenlijk voorkomen moet worden. Hiervoor kan een mediator gebruikt worden. 

Mediation heeft een aantal voordelen. Allereerst zal de echtscheiding geen geen verliezers hebben. Dit is niet het geval als men tegenover elkaar staat in de rechtszaal. Het is namelijk de bedoeling dat er een win-winsituatie ontstaat doordat er geprobeerd wordt om de problemen gezamenlijk op te lossen. 

Lees het volledige bericht op https://voorburgsdagblad.nl/Algemeen/voorkom-een-vechtscheiding-middels-mediation

Mediation en procesbegeleiding in kwesties met de overheid over de leefomgeving

De relatie tussen gemeenten (of andere overheden) enerzijds en burgers en andere initiatiefnemers van bouwplannen anderzijds (particulieren, woningbouwverenigingen, bouwondernemers en ontwikkelaars), is er een van wederzijdse afhankelijkheid. Belangen van partijen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onafhankelijke en gekwalificeerde mediator is vaak meer dan welkom. Vooral met het oog op een efficiënt proces, of om een bestaand conflict op te lossen. Ik heb ervaring op het gebied van ontwikkeling en participatie.